Gruppcoaching

Även en väl fungerande grupp kan behöva en injektion för att utvecklas. Det kan vara en ledningsgrupp, arbetsgrupp, intressegrupp eller personer från olika eller samma företag som gemensamt ska utveckla något nytt. 

Som coach får jag gruppen att känna tillhörighet och hitta sina roller för att hamna i öppenhet med varandra. När gruppens medlemmar känner sig trygga att dela med sig av sina erfarenheter kan de utveckla sig själva och varandra.

Bäst effekt blir det om gruppcoaching sker under en längre period med tid för reflektion mellan träffarna. Inriktningen på gruppcoachingen kan kompletteras med individuell coaching beroende på hur stor gruppen är. Med gruppcoaching kan man bl.a. förbättra laganda, nytänkande och resultat.